top of page

Programming pitfalls v Jave #1

Java, sofistikovaný programovací jazyk, už dlhší čas dominuje v mnohých ekosystémoch. Prenosnosť, automatický zber odpadu a mierna krivka učenia sú niektoré z vecí, ktoré z neho robia skvelú voľbu pri vývoji softvéru. Ako každý iný programovací jazyk je však stále náchylný na chyby vývojárov.


Postupne ti budeme prinášať niekoľko riešení najčastejších chýb, ktorých sa vývojári v jazyku Java dopúšťajú, a spôsoby, ako sa im vyhnúť.Častá chyba č. 1: zanedbávanie existujúcich knižníc


Vývojári Javy určite robia chybu, ak ignorujú nespočetné množstvo knižníc napísaných v jazyku Java. Skôr než začnete znovu vynaliezať koleso, skúste si vyhľadať dostupné knižnice.

Tu sú niektoré z najlepších knižníc Java s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré vytvorila komunita:

  1. Apache Commons: Zbierka opakovane použiteľných komponentov jazyka Java, ktoré poskytujú funkcie, ktoré nie sú dostupné v programovacom jazyku Java.

  2. Google Guava: Knižnice: Súbor základných knižníc vyvinutých spoločnosťou Google, ktorý obsahuje kolekcie, ukladanie do vyrovnávacej pamäte, podporu primitív, knižnice súbežnosti, bežné anotácie, spracovanie reťazcov, I/O a ďalšie.

  3. Jackson: Jackson: vysoko výkonný procesor JSON pre Javu, ktorý dokáže analyzovať JSON na objekty Javy a naopak.

  4. JUnit: JUnit: populárny testovací rámec pre Javu, ktorý poskytuje jednoduchý spôsob písania a spúšťania opakovateľných testov.

  5. Log4j: Nástroj na protokolovanie, ktorý poskytuje flexibilný a konfigurovateľný spôsob protokolovania správ z aplikácií Java.

  6. Spring Framework: Je to populárny rámec na vytváranie podnikových aplikácií v jazyku Java, ktorý poskytuje komplexný programovací a konfiguračný model.

  7. Retrofit: Rrofit: typovo bezpečný klient HTTP pre Android a Javu, ktorý zjednodušuje komunikáciu s webovými službami tým, že mení volania API na rozhrania Java.

  8. Apache Spark: Spark: rýchly a univerzálny klastrový výpočtový systém, ktorý je kompatibilný s dátami Hadoop.

  9. RxJava: Knižnica na zostavovanie asynchrónnych a udalostných programov pomocou pozorovateľných sekvencií pre virtuálny stroj Java.

  10. Eclipse Collections: Elipse Collections: vysoko výkonný rámec kolekcií pre Javu, ktorý poskytuje bohatú sadu dátových štruktúr, ktoré nie sú súčasťou štandardného rámca kolekcií Javy.

Toto je len niekoľko príkladov z mnohých vysokokvalitných knižníc s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré sú k dispozícii pre jazyk Java. Ďalšie nájdete vyhľadaním na stránkach, ako je GitHub alebo Maven Central.

bottom of page