top of page

Využitie umelej inteligencie (AI) pri vývoji softvéru #2 - Kompresia kódu

Tu nájdeš niekoľko príkladov, ako používať umelú inteligenciu pri kompresii kódu.Príklad 1:


Kompresia Gzip: Predpokladajme, že na svojej webovej stránke máte súbor HTML s názvom index.html. Pre tento súbor môžete zapnúť kompresiu Gzip tak, že nakonfigurujete svoj webový server, aby ho pred odoslaním do prehliadača komprimoval. Ak napríklad používate webový server Apache, môžete do súboru .htaccess pridať nasledujúce riadky:

<IfModule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/json
</IfModule>

Táto konfigurácia povie Apache, aby povolil kompresiu Gzip pre súbory HTML, CSS a JSON.

Príklad 2:


Kompresia Brotli: Kompresiu Brotli je možné zapnúť aj pre rôzne typy súborov. Ak chcete napríklad povoliť kompresiu Brotli pre súbory HTML na svojej webovej lokalite, môžete do konfigurácie Nginx pridať nasledujúce riadky:


gzip_static on; gzip on; gzip_vary on; gzip_comp_level 9; gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript; brotli on; brotli_static on; brotli_comp_level 6; brotli_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;


Táto konfigurácia prikazuje systému Nginx povoliť kompresiu Gzip aj Brotli pre súbory HTML, CSS a JavaScript.

Príklad 3:

Minifikácia je ďalšia technika používaná na zmenšenie veľkosti webových súborov odstránením nepotrebných znakov, bielych miest a komentárov z kódu. Predpokladajme napríklad, že máte nasledujúcu funkciu JavaScript:


Pred:

function addNumbers(x, y) {
  var result = x + y;
  return result;
}

Po:

function addNumbers(n,t){return n+t}

Ako vidíte, minifikovaný kód je oveľa kratší a boli z neho odstránené nepotrebné znaky a biele medzery, vďaka čomu sa stránka načíta rýchlejšie. Celkovo možno tieto techniky kompresie použiť na zníženie veľkosti webových súborov a zlepšenie času načítania stránok, čo vedie k lepšiemu používateľskému zážitku.

Comments


bottom of page